İştirakçılar  

Buabdullah Qulamullah

1968-ci ildə Dəməşq Universitetində ictimai elmlər doktoru dərəcəsi almışdır.
1980-ci ildə Milli Təhsil Nazirliyində direktor vəzifəsində çalışır.
1990-cı ildə Təhsil Nazirliyinin baş katibi vəzifəsini tutdu.  
Prezident Zeroual onu 25 İyun 1997-ci ildə Dini İşlər Naziri təyin  etdi. 
22 sentyabr 2016-cı ildə Ali İslam  Şurasının (HCI) prezidenti seçildi.