İştirakçılar  

Svami Cotirmaya

Svami Cotirmaya dünyaca məşhur hind ruhani lider Əlahəzrət Şri Şri Ravi Şankarın  tələbələrindən biridir. "Yaşamaq sənəti" Fondunun beynəlxalq müəllim heyətində aparıcı üzvü kimi, o,  gərginlikdən uzaq cəmiyyət qurmağa çalışaraq,  dünya  ətrafında  səyahət edir  və  Şri Şrinin sevgi, sülh və ümumu qardaşlıq haqqında öyüdlərini insanlara çatdırır. 
Bu gün Svami Cotirmaya Əlahəzrət Şri Şri Ravi Şankarın etibarlı nümayəndəsi kimi onu bir çox beynəlxalq tədbirlərdə  tez-tez təmsil edir.