İştirakçılar  

Syed Zafar Mahmood

Yeni Dehli  Sülh Naminə Dinlərarası Koalisiyanın qurucusu.
Allahın lütfü qrupunun təsisçisi.
Hindistanın İqbal Akademiyasının təsisçisi.
Aliqarh Müsəlman Universitetinin İcra Şurasının və Məhkəməsinin üzvü