İştirakçılar  

Ahmad Can Azhari

Beynəlxalq İslam Universitetinin müəllimi, İslamabad,  1986‐1995. 
Beynəlxalq İslam Universitetinin Dosenti, İslamabad,  1995‐2010
Beynəlxalq İslam Universitetinin professoru, İslamabad,  2010-cu ildən bu günə qədər