İştirakçılar  

Haim Yitshak Ehrenberg

Almaniyanın Münhen şəhərinin keçmiş Ravvini (1989-1997) və Avstriyanın Vyana şəhərində Mizraçi İcmasının Ravvini (1983-1989)
Avropa Ravvin Konfransı İcraiyyə Komitəsinin üzvü.
2003-cü ildə Ravvin  Ehrenberq   Almaniyada yəhudi pravoslav həyatının davamlı inkişafı üçün Alman Ravvinlərinin əməkdaşlığını asanlaşdırmaq məqsədi daşıyan ORD (Almaniyanın Pravoslav Ravvin Konfransı) təşkilatını  yaratdı. Ravvin Ehrenberg  yaradıldığı andan  2010-cu ilə qədər ORD sədri vəzifəsini icra etdi.