İştirakçılar  

Stanislav Zvolensky

Stanislav Zvolenský, Roma Katolik Kilsəsinin Slovak prelatıdır. Bratislavanın ilk yepiskopudur.
2  aprel 2004-cü ildə, Papa II İohan Pavel tərəfindən Bratislava-Trnavanın köməkçi yepiskopu və Nova Sinna'nın Yepiskopu təyin edildi.  
14 fevral 2008-ci ildə Papa XVI Benedikt tərəfindən Bratislava'nın ilk yepiskopu  adlandırıldı, burada yepiskopluq  Bratislava və Trnava yepiskopluğuna  bölündü. 28 Oktyabr 2009-cu ildən bəri Slovak yepiskopu konfransının sədridir.