İştirakçılar  

İsaak Haleva

Baş Ravnvi Haleva Marmara Universiteti və Sakarya Universitetinin İlahiyyat Tədqiqatları Bölmələrində bakalavr  və aspirantlara klassik və müasir ivrit dili və yəhudilik tarixini tədris etmişdir. Bu iş sayəsində  tələbələrə nəinki maarifləndirmə, həm də yəhudilərlə qeyri-yəhudilər arasında xüsusi bir  anlaşma yaratdı və fərqli  dinlərin ilahiyyatçıları arasında vasitəçı oldu.