İştirakçılar  

Khaled Akasheh

30 iyun 1978-ci ildə Akaşeh  keşiş təyin edildi. 
1993-cü ildən 1994-cü ilədək Romada doktorluq dissertasiyası üzərində işləmiş,  Pontifik lateran Universitetindən Bibliya ilahiyyatı üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.   
Doğma ərəb diliindən başqa,  Akaşe İngilis, Fransız və İtalyan dillərində danışır.
1994-cü ildə Müsəlmanlarla dialoq bölməsində işləmək üçün Dinlərarası Dialoq üzrə Pontifik Şurasına (Vatikan şəhəri) qoşulmağa dəvət etdilər. Daha sonra orada İslam üzrə Büro müdiri oldu. Eyni məclisdə  Müsəlmanlarla Dini  Əlaqələr Komissiyasının katibidir.
Dinlərarası Dialoq üzrə Pontifik Şurası üçün, müxtəlif daimi komitələrdə müsəlman tərəfdaşları ilə görüşlər və kollokviyaları əlaqələndirir.