İştirakçılar  

Usmonkhon Alimov

Özbəkistan Müsəlmanları İdarəsinin Sədri,     Özbəkistan Respublikasının Baş müftisi.
 Özbəkistan Müsəlmanları İdarəsinin Sədri, Özbəkistan Respublikasının müftisi hacı Usmonxon Alimov İslam Dünyası Birliyinin Təsis Yığıncağının və Ümumdünya Müsəlman Alimləri Şurasının üzvüdür.
Müqəddəs Qurani-Kərimin  Təfsiri (İzahı) də daxil olmaqla,  10-dan artıq kitabın müəllifidir.