İştirakçılar  

Albir Krganov

Albir Rifkatovich Krganov, Rus din və ictimai xadimidir. Rusiya Müsəlmanları Ruhani Məclisinin müftisi, Moskva və Müsəlmanların Ruhani İdarəsinin müftisi və Moskva bölgəsi "Moskva Müftiliyi". Çuvaş Respublikası Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin müftisi.
Rusiya Federasiyası İctimai Palatasının üzvü
27 aprel 2015-ci il tarixində Prezident yanında Millətlərarası Münasibətlər Şurasında Millətlərarası Münasibətlər sahəsində Münaqişəli Vəziyyətlərin Monitorinqi və Həll edilməsi Komissiyasının üzvü.
2016-cı ildən - Müfti və Rusiya Müsəlmanları Ruhani Məclisinin sədri olmuşdur.