İştirakçılar  

Talgat Tadzhuddin

1978-ci ildə Qahirə Əl-Əzhər Universitetində də oxumuşdur.
1973-cü ildə Kazandakı tarixi Mərcani məscidinin ikinci katibi, 1978-ci ildə bu məscidin birinci imamı seçildi.

1990-cı ilin mayında SSRİ Müsəlman Ruhani İdarələri rəhbərlərinin konfransı onu SSRİ-nin Müsəlman Təşkilatlarının Beynəlxalq Münasibətlər İdarəsinin, daha sonra isə hələ də rəhbərlik etdiyi Müsəlman Təşkilatlarının Xarici Əlaqələr Birliyinin sədri  seçdi.
1992-ci ildə  DUMES Rusiya və MDB Avropa ölkələrinin Mərkəzi Müsəlman Ruhani İdarəsinə çevrildi; Baş müfti rütbəsi Talgat Tadjuddin'e verildi.