İştirakçılar  

İsmail Berdiyev

İsmayıl Berdiyev, Rusiyanın Şimali Qafqaz bölgəsindəki Qaraçay-Çerkessiyadan olan böyük bir müsəlman din xadimi.
İsmayıl Berdiyev 1954-cü ildə Qazaxıstanda anadan olub, burada digər qaraçaylılarla birlikdə Şimali Qafqazdan qovulub. 1957-ci ildə ailəsi ilə Qaraçay-Çerkessiyaya qayıtdı.

Berdiyev, Rusiya Federasiyası Qaraçayevo-Çerkessiyanın  Şimali Qafqaz bölgəsi üzrə  müftisidir .