İştirakçılar  

Buda Badmaev

Oksford Təhsil Şəbəkəsinin (İHEC) Beynəlxalq Ali İmtahan Şurasının beynəlxalq sisteminə görə Buddizm Bölməsində  Buddist Fəlsəfə Doktoru və Tibet Tibbinin Böyük Doktoru dərəcələri var.
1991-ci ildən bəri Rusiyanın Buddist ənənəvi Sanqxa'nın bir hissəsi olan Sankt-Peterburq datsanında işləyir. 1997-ci ildən bəri Şireete Lamadır (Rektor).

Buddist adət-ənənələrin qorunub saxlanmasına və Rusiya ilə Buddizmdə  çalışan ölkələr arasında əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfələrə  görə bir sıra beynəlxalq  mükafatlara layiq görülüb