İştirakçılar  

Askarbiy Kardanov

Adıgey və Krasnodar Müsəlmanları İdarəsi 1991-ci ildə qurulduğundan, orada müxtəlif aparıcı mənəvi vəzifələr tuturdu. 2012-ci ildə Kardanov Askarbiy müfti seçildi, daha sonra 2016-cı ildə yuxarıda göstərilən idarənin müftisi seçildi. Kardanov Askarbiy Şimali Qafqaz İslam Universitetini, habelə Moskva Dövlət Texniki Universitetini "Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi" ixtisası üzrə bitirib.