İştirakçılar  

Elie Abadie

Ravvin Abadie Livanın Beyrut şəhərində anadan olub və Mexiko şəhərində böyüyərək ABŞ-a Yeşiva Universitetində oxumaq üçün gəlib.Ravvin Abadie Edmond J. Safra Sinaqoqunun təsisçi ravvinidir. Ayrıca, Yeşiva Universitetindəki Jacob E. Safra Sefardic Tədqiqatları İnstitutunun direktoru və Sefardik Yəhudilik, tarix, fəlsəfə və müqayisəli ənənəvi hüquq alimi və kollec müəllimidir.
Ravvin Abadie ən böyük yəhudi alimi və filosof Musa Maimonides'in yolu ilə gedir, çünki həm ravvin, həm də həkimdir.