İştirakçılar  

Conni Mur

Johnnie Moore, 36 yaşında, Amerikan yevangelist lideri və KAIROS şirkətini, ictimai əlaqələr firmasını quran iş adamıdır. ABŞ-ın Beynəlxalq Dini Etiqad Azadlığı Komissiyasının hazırkı Müvəkkilidir. Johnnie Moore AMPLIFY şirkətinə sahibdir.
Johnnie Moore karyerasına ali təhsildə başlamış və sonda Azadlıq Universitetində rabitə üzrə böyük vitse-prezident vəzifəsində çalışmışdır. Din professoru idi və universitetin görüşlərinə rəhbərlik edirdi.
11 sentyabr 2019-cu ildə Müsəlman Dünya Liqasının üzvü Məhəmməd Alissa ilə birlikdə yevangelistlər və müsəlmanlar arasında əməkdaşlığa çağıran ortaq bir bəyanat verdi.