İştirakçılar  

Ebrahimi Torkaman

Abuzar Ebrahimi Torkaman - İran yazıçısı, tarixçi, diplomat və ictimai xadimdir. Hüquq elmləri doktoru, fars, ingilis, rus, türkmən və türk dillərində 4 kitabın və 100-dən çox məqalənin müəllifidir. İran İslam Respublikasının (İRİ) Rusiya, Türkiyə və Türkmənistandakı mədəniyyət nümayəndəsi idi (2008).