İştirakçılar  

Ibrahim Ibrahimi Naid

Azərbaycandakı mədəniyyət mərkəzinin sabiq müdiri